Palvelut yrityksille

Asianajajillamme on pitkä kokemus yritysten ja yrittäjien palvelemisessa lakiasioissa. Hoidamme ammattitaidolla ja asiakaslähtöisesti mm. yritysten sopimusoikeusasiat, yhtiöoikeusasiat, perintä- ja konkurssiasiat, riita- ja rikostilanteisiin liittyvät oikeudenkäynnit sekä kiinteistöjen omistus- tai ongelmatilanteisiin liittyvät asiat.

Ota yhteyttä, keskustellaan yrityksesi tarpeista ja millaista osaamista voimme tarjota yrityksesi lakiasioihin liittyen.

Ota yhteyttä

Immateriaalioikeus ja markkinaoikeudelliset asiat

Immateriaalioikeudet ovat osa yrityksen aineetonta pääomaa. Palvelemme asiakkaitamme immateriaalioikeuksiin kuten tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, patentteihin, verkkotunnuksiin ja liikesalaisuuksien suojaan liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää

Julkiset hankinnat

Avustamme ja neuvomme yrityksiä julkisiin hankintoihin liittyvissä riitautuksissa ja sopimusasioissa.

Lue lisää

Kiinteistöasiat

Kiinteistöasioihin liittyvät myös kaavoitusasioiden tai rakennuslupa-asioiden hoitaminen kunnan suuntaan sekä kuntaviranomaisten päätöksistä valittaminen.

Lue lisää

Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa

Riita-asioissa eli siviiliasioissa avustamme päämiehiä asioissa jotka päätyvät laajoina riita-asioina käräjäoikeuksiin, hovioikeuksiin, korkeimpaan oikeuteen ja hallintotuomioistuimiin.

Lue lisää

Perintäasiat

Kun kauppa- tai palvelusopimus ajautuu ongelmatilanteeseen tai kun sopimuskumppania kohtaa maksuhaluttomuus, voidaan tehokkaalla perinnällä saada tulot kotiutettua.

Lue lisää

Rakennusoikeus ja rakennussuunnittelijoiden vastuu

Rakennusliikkeet ja suunnittelutoimistot kohtaavat työssään välillä myös ongelmia, joiden ratkominen vaatii sovittelua tai riidanratkaisua.

Lue lisää

Sopimusoikeudelliset toimeksiannot

Tehokas ja kattava sopimuspaletti turvaa yrityksen toimintaa monesti myös ei-toivottavissa tilanteissa.

Lue lisää

Työoikeus ja työsuhteen aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät asiat

Toimistomme on arvostettu työoikeudellisten asioiden hoitamisesta. Lakimiehemme palvelevat sekä työnantajia että työntekijöitä mitä moninaisimmissa työoikeudellisissa asioissa.

Lue lisää

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausoikeus keskittyy sopimuksen varaiseen vahingonkorvaukseen tai sopimuksen ulkoiseen vahingonkorvaukseen.

Lue lisää

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät

Riita-asioissa ei päämiehemme etu monesti ole se, että viemme asian käräjäoikeuteen ratkaistavaksi. Usein asiat saadaan sovinnollisesti ratkaistuksi jo ensimmäisen kirjelmän jälkeen.

Lue lisää

Yhtiöoikeudelliset toimeksiannot ja yritysjärjestelyt

Toimistomme on tunnettu ja arvostettu yhtiöoikeudellisten asioiden hoitamisesta.

Lue lisää

Yrityssaneeraus- ja konkurssiasiat

Olemme toimineet lukuisissa konkursseissa pesänhoitajana ja julkisselvittäjänä sekä yrityssaneerauksissa selvittäjänä ja myöhemmin valvojana.

Lue lisää