Immateriaalioikeus ja markkinaoikeudelliset asiat

Palvelemme asiakkaitamme immateriaalioikeuksiin kuten tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, patentteihin, verkkotunnuksiin ja liikesalaisuuksien suojaan liittyvissä kysymyksissä. Asiat liittyvät yritysten aineettomien oikeuksien suojaamiseen, rekisteröintiin, hallinnointiin, lisensiointiin tai puolustautumiseen joko oikeuksien loukkauksia tai loukkausväitteitä vastaan.

Immateriaalioikeudet ovat osa yrityksen aineetonta pääomaa. Nykypäivänä yhä suuremman osan yrityksen tuotteiden jalostusarvosta muodostaa yrityksen aineetonta pääomaa hyödyntävä toiminta, kuten tuotekehitys, suunnittelu, muotoilu, markkinointi, jakelu ja palvelutoiminta. Yrityksen kannattaa minimissään suojata yrityksen tuotemerkit ja brändit kattavasti tavaramerkkirekisteröinneillä kansallisesti ja tarvittaessa myös ulkomailla.

Ota yhteyttä