Julkiset hankinnat

Avustamme ja neuvomme yrityksiä julkisiin hankintoihin liittyvissä riitautuksissa ja sopimusasioissa. Pääsäännön mukaisesti viranomaisten on kilpailutettava hankintansa ja kohdeltava tarjouskilpailuun osallistuneita yrityksiä tasapuolisesti. Tarvittaessa laadimme valitukset ja hoidamme oikeudenkäynnit markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Ota yhteyttä