Sopimusoikeudelliset toimeksiannot

Sopimusoikeudelliset toimeksiannot sisältävät tyypillisesti osapuolten toiveiden ja tavoitteiden yhteensovittamista ja lopulta sopimustekstien laatimista, läpikäymistä ja tarkistamista, sopimuksen tulkinta-asioita ja huonoimmassa tapauksessa sopimuksista johtuvien riitojen selvittelyä ja sopimusriitoja. Yrityksen toimintaa voidaan turvata tekemällä kattavat sopimukset osakkaiden välillä ja luonnollisesti myös yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehokas ja kattava sopimuspaletti turvaa yrityksen toimintaa monesti myös ei-toivottavissa tilanteissa.

Sopimusoikeudellisiin toimeksiantoihin kuuluu myös erilaisten kauppakirjojen ja kauppasopimusten laatiminen yksittäistapauksissa, tarvittaessa vuosiksi eteenpäin.

Ota yhteyttä