Työoikeus

Toimistomme on arvostettu työoikeudellisten asioiden hoitamisesta. Lakimiehemme palvelevat sekä työnantajia että työntekijöitä mitä moninaisimmissa työoikeudellisissa asioissa, työsopimusta solmittaessa, ongelmatilanteissa työsuhteen aikana ja useimmiten työsuhteen päättyessä syntyvien ongelmatilanteiden ratkomisessa.

Työoikeudelliset asiat ovat normaalisti esimerkiksi työsopimuksen tulkintaa, työsopimusten laadintaa tai työsopimusten päättämiseen – työsuhteen irtisanomiseen tai purkamiseen liittyviä asioita. Yhteistoimintamenettelyyn (YT-menettely) liittyvät oikeudelliset askelmerkit eli toimintasuunnitelma ja oikea toimintatapa ovat meillä monesti esillä. Työsopimuksen irtisanomisen ja työsopimuksen purkamisen lisäksi ongelmia aiheuttavat monesti myös määräaikaiset työsopimukset ja niiden päättäminen, koeaika tai työsopimusten ketjuttamistilanteet, joissa useita määräaikaisia sopimuksia on tehty välittömästi peräkkäin esimerkiksi sijaisuusperusteella.

Avustamme luonnollisesti asiakkaitamme myös sopimusten laadinnassa, kuten johtajasopimusten tai toimitusjohtajasopimusten laadinnassa ja tulkinnassa sekä sopimusten päättämistilanteissa.

Ota yhteyttä