Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausoikeus keskittyy sopimuksen varaiseen vahingonkorvaukseen ja sopimuksen ulkoiseen vahingonkorvaukseen. Laaditussa yhteistyö-, palvelu- tai kauppasopimuksessa voidaan hyvinkin sopia vahingonkorvauksesta tai vahingonkorvauksesta voidaan sopia myös yleisissä sopimusehdoissa, joiden mukaan kukin tilanne tulkitaan erikseen.

Sopimuksen ulkoinen vahingonkorvaus tarkoittaa tilannetta, jossa osapuolten välillä ei ole sopimusta, mutta toiselle aiheutetaan vahinkoa huolimattomuudesta tai tahallisesti. Normaalisti tahalliset vahingot joudutaan korvaamaan, mutta huolimattomuuden asteesta riippuen vahingonkorvauksessa voi olla tulkinnan varaa. Vahingonkorvauksen määrittelyssä on kuitenkin lähtökohtana aina täyden korvauksen periaate.

Rikosasioiden yhteydessä avustamme asianomistajia eli vahingonkärsinyttä osapuolta, jolla on oikeudenkäynnissä esitettäviä vaatimuksia. Vahingonkorvauksia on mahdollista saada rikollisella menettelyllä aiheutetusta vahingosta viivästyskorkoineen tekopäivästä lukien – jälleen täyden korvauksen periaatetta noudattaen.

Ota yhteyttä