Yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt

Toimistomme on tunnettu ja arvostettu yhtiöoikeudellisten asioiden hoitamisesta. Yhtiöiden perustaminen ja yhtiömuodon muutokset sekä yhtiöiden sisäiset hallintoasiat työllistävät meitä jatkuvasti. Nykypäivänä yritysten sukupolven vaihdokset ja yrityskaupat liiketoiminnan jatkajille ovat hyvinkin ajankohtaisia.

Yhtiöoikeuteen luetaan kaikki yritysmuodot: tärkeimpänä osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt sekä toiminimellä (tmi) toimivat yksityiset elinkeinonharjoittajat. Osakeyhtiön perustaminen tai kommandiittiyhtiön perustaminen on meille normaali toimenpide. Myös muutos toiminimestä osakeyhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi onnistuu. Lisäksi avustamme asiakkaitamme yritysjärjestelyihin liittyvien sopimusten neuvottelussa ja laadinnassa sekä yritysjärjestelyihin liittyvien viranomaisilmoitusten jättämisessä.

Osakeyhtiötä perustettaessa on jo hyvä laatia osakassopimus osakkaiden välille. Osakassopimuksella yhtiön osakkaat ja yhtiö itsessään sopivat menettelytavoista yhtiössä, päätöksenteosta, voitonjaosta, erimielisyystilanteiden ratkaisemisesta, mahdollisesta exit-tilanteesta sekä muista osakkaille tärkeistä asioista keskenään ja luottamuksellisesti.

Myös yhtiöihin voi kohdistua yksityisoikeudellisia vahingonkorvausvaatimuksia ja yhtiöt voivat olla vaatimassa vahingonkorvauksia. Yrittäjien henkilökohtaiset lakiasiat ovat myös usein esillä.

Ota yhteyttä