Palvelut yksityisille

Palvelemme yksityishenkilöitä kauppakirjojen laadinnassa, erilaisissa yksityishenkilöiden välisissä sopimusasioissa, oikeudenkäyntiasioiden hoitamisessa sekä riitatilanteisiin liittyvissä lakiasioissa. Asianajajillamme on pitkä kokemus yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamisessa.

Kaikki lakimiehemme palvelevat yksityisasiakkaita toimittamalla perunkirjoituksia ja perinnönjakoja, laatimalla testamentteja sekä avustamalla perintöverotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Hoidamme myös lasten huoltoon liittyviä asioita, laadimme avioehtosopimuksia, toimitamme osituksia sekä tilanteen niin vaatiessa avustamme oikeudenkäynneissä.

Asiakirjojen ja sopimusten laatiminen ja oikeudellinen neuvonta

 • Kauppakirjat
 • Testamentit
 • Perunkirjoitukset
 • Ositukset
 • Avioehtosopimukset
 • Lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat sopimukset
 • Asuntokauppa

Oikeudenkäyntiasiat

 • Riita-, rikos- ja hakemusasioiden hoitaminen tuomioistuimissa
 • Yksityisoikeudellisten vahingonkorvausvaatimusten vaatiminen rikosasian yhteydessä

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät

Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu

Sekä yrityksillä, että yksityisillä henkilöillä on monesti voimassa oikeusturvavakuutus esimerkiksi osana yritys- tai kotivakuutusta.

Selvitämme asiakkaan kanssa asiakkaan oikeusturvavakuutuksen kattavuuden ja myös mahdollisuuden saada valtion kustantamaa oikeusapua.

Kiinteistöasiat

 • Kiinteistön kaupat ja kauppakirjat
 • Kiinteistöjen omistussuhteisiin liittyvät asiat
 • Kaavoitusasiat sekä maanmittaus ja maaoikeusasiat
 • Kiinteistöjen ja asuntojen home- ja kosteusongelmat
 • Asuntokauppariidat

Lähes jokainen ostaa tai saa perintönä tai lahjana jossain elämänsä vaiheessa kiinteistön tai asunnon. Asianajajamme neuvovat ja avustavat kiinteistöjen ja asuntojen kauppaan ja muihin luovutuksiin liittyvissä sopimusasioissa ja riitatilanteissa. Neuvomme asiakkaitamme ongelmatilanteissa, mukaan lukien kosteus- ja homevaurioiden korvaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa yleisimmin esiin nousee nimenomaan kosteudesta tai rakennusvirheestä johtuva puute kaupan kohteessa; talo tai muu kaupan kohteena ollut kiinteistö ei vastaakaan sitä mistä on sovittu tai mitä on oltu ostamassa ja kiinteistö voi olla terveyshaittojen tai teknisten turvallisuuspuutteiden vuoksi asumiskelvoton. Tällöin ostaja tyypillisimmillään tulee esittämään hinnanalennusvaatimuksen, joka vastaa rakennuksen korjauskuluja siihen kuntoon asti mistä on kauppakirjalla sovittu. Suuria korjauskuluja ja olennaista haittaa aiheuttavissa virhetilanteissa voidaan esittää myös kaupan purkuvaatimus ja mahdollisesti myös vahingonkorvausvaatimuksia.

Työhömme kuuluu niin ikään asiakkaiden opastaminen kiinteistöihin liittyvissä kaavoitus- ja ympäristölupa-asioissa.

Työoikeus

Toimistomme on arvostettu työoikeudellisten asioiden hoitamisesta. Lakimiehemme palvelevat työntekijöitä mitä moninaisimmissa työoikeudellisissa asioissa, työsopimusta solmittaessa, ongelmatilanteissa työsuhteen aikana ja useimmiten työsuhteen päättyessä syntyvien ongelmatilanteiden ratkomisessa.

Työoikeudelliset asiat ovat normaalisti esimerkiksi työsopimuksen tulkintaa, työsopimusten laadintaa tai työsopimusten päättämiseen – työsuhteen irtisanomiseen tai purkamiseen liittyviä asioita. Työsopimuksen irtisanomisen ja työsopimuksen purkamisen lisäksi ongelmia aiheuttavat monesti myös määräaikaiset työsopimukset ja niiden päättäminen, koeaika tai työsopimusten ketjuttamistilanteet, joissa useita määräaikaisia sopimuksia on tehty välittömästi peräkkäin esimerkiksi sijaisuusperusteella.

Ota yhteyttä, keskustellaan yhdessä kuinka voimme auttaa sinua lakiasioissasi.

Ota yhteyttä